W niedziele Wielkiego Postu zapraszamy na Mszę Świętą i Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 1530

BEATI QUI IN DOMINO MORIUNTUR
Błogosławieni, którzy w Panu umierają