W niedziele Wielkiego Postu zapraszamy na Mszę Świętą i Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 1530