W niedziele Wielkiego Postu zapraszamy na Mszę Świętą i Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 1530. W tym roku nauki będzie głosił ks. dr Andrzej Tarasiuk - Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie.

BEATI QUI IN DOMINO MORIUNTUR
Błogosławieni, którzy w Panu umierają