Zwracamy się z prośbą do Uczestników niedzielnych Mszy Świętych, aby Ci z Państwa, którzy przebywają poza kaplicą, podchodzili jak najbliżej. Szczęść Boże!

 

 

BEATI QUI IN DOMINO MORIUNTUR
Błogosławieni, którzy w Panu umierają