Ze względu na nadzwyczajną sytuację i rozporządzenie Władz, prosimy o zachowanie właściwych przepisów w czasie uczestniczenia w Mszy św. w kaplicy. W kaplicy może przebywać tylko 8 osób. Za zrozumienie wyjątkowej sytuacji i dostosowanie się do zaleceń serdecznie dziękujemy.

 

BEATI QUI IN DOMINO MORIUNTUR
Błogosławieni, którzy w Panu umierają