BEATI QUI IN DOMINO MORIUNTUR
Błogosławieni, którzy w Panu umierają

Msze Święte w niedziele
  900 (z rocznymi wypominkami)
1000 (w listopadzie z miesięcznymi wypominkami)
1110
1200 (po łacinie)

Msze Święte w dni powszednie
  820

Porządek Mszy Świętych i nabożeństw...