Msze Święte w niedziele
  900 (z rocznymi wypominkami)
1000 (w listopadzie z miesięcznymi wypominkami)
1110
1200 (po łacinie)
1300 (od uroczystości Wszystkich Świętych do drugiego dnia Wielkanocy)

Msze Święte w dni powszednie
  820


Dodatkowo

Niedziele Wielkiego Postu
1530 Msza Święta i Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

Niedziele maja
1700 Msza Święta i nabożeństwo majowe

Niedziele czerwca
1700 Msza Święta i nabożeństwo czerwcowe

Niedziele października
1600 Msza Święta i nabożeństwo różańcowe

Uroczystość Wszystkich Świętych
1500 Msza Święta i procesja


Odpusty

- Zmartwychwstania Pańskiego
- MB Częstochowskiej, niedziela po 26 sierpnia
- Wszystkich Świętych, 1 listopada

BEATI QUI IN DOMINO MORIUNTUR
Błogosławieni, którzy w Panu umierają