Aktualności

29 sierpnia 2021 roku zapraszamy na uroczystą Mszę Świętą odpustową o godz. 12:00.

Jak co roku w niedzielę, po uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej, odpust przeżywamy w naszej kaplicy.

Pozostałe Msze Święte wg normalnego porządku.

W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało), 3 czerwca 2021 roku, w naszej kaplicy Msze Święte wg porządku niedzielnego.

Po Mszy Świętej o godz. 10:00, odbędzie się procesja do czterech ołtarzy wokół kaplicy.

Ze względu na nadzwyczajną sytuację i rozporządzenie Władz, prosimy o zachowanie właściwych przepisów w czasie uczestniczenia w Mszy św. w kaplicy. W kaplicy może przebywać tylko 8 osób. Za zrozumienie wyjątkowej sytuacji i dostosowanie się do zaleceń serdecznie dziękujemy.

Zwracamy się z prośbą do Uczestników niedzielnych Mszy Świętych, aby Ci z Państwa, którzy przebywają poza kaplicą, podchodzili jak najbliżej. Szczęść Boże!

 

 

Tegoroczne Święta Bożego Narodzenia przeżywamy inaczej w porównaniu z poprzednimi. Sytuacja pandemii covid 19, która objęła cały świat, oraz związane z nią restrykcje sprawiają, że w dużej mierze ograniczone pozostają nasze możliwości wzięcia bezpośredniego udziału w Mszach świętych, a także w rodzinnych spotkaniach. Mamy jednak nadzieję, że te trudności w miarę szybko przeminą i że nadejdzie czas, kiedy będziemy mogli przeżywać niczym nieograniczoną liczbowo wspólnotę Ludu Bożego skupionego wokół niedzielnej Eucharystii, jak również spotykać się w większych kręgach rodzinnych i przyjacielskich.

PENITENCJARIA APOSTOLSKA z upoważnienia Ojca Świętego Franciszka chętnie udziela łaski zgodnie z prośbami na cały Rok Święty Jakubowy, zgodnie z załączonym wykazem od Prot. N. 910/20/I do Prot. N. 957/20/I.

BEATI QUI IN DOMINO MORIUNTUR
Błogosławieni, którzy w Panu umierają