Obraz z ołtarza głównego
Józef Planka "Zmartwychwstanie Jezusa"


 

Obraz z lewego ołtarza bocznego
"Śmierć św. Józefa"


Obraz z prawego ołtarza bocznego
Matka Boża z dzieciątkiem adorowana przez św. Wojciecha i św. Barbarę


Obraz "Pan Jezus w grobie"
używany w Wielki Piątek, Wielką Sobotę i Niedzielę Zmartwychwstania


Obraz "Pan Jezus cierpiący"
używany w ciemnicy w Wielki Czwartek

BEATI QUI IN DOMINO MORIUNTUR
Błogosławieni, którzy w Panu umierają